Terug naar overzicht

Meten is weten: kwantificeer je afval

12 augustus 2023

Fabrikant van precisielagers en lineaire technologie Rodriguez GmbH liet een audit uitvoeren door Rödl & Partner GmbH. Wij spraken met Christoph Aretz, Finance Director van Rodriguez GmbH en Sukhwinder Ghotra, Senior Associate bij Rödl & Partner GmbH. Hoe deze samenwerking verliep en wat de belangrijkste take-away was, lees je hieronder!

Frisse blik op afvalstromen

Christoph: “Eind 2022 leerden we dat we dankzij From Waste 2 Profit een afvalaudit konden laten uitvoeren om een beter beeld te krijgen van onze afvalstromen. Zo’n audit is gesubsidieerd, wat het extra interessant maakt. Onze afvalstromen in kaart brengen en manieren zoeken om ze te optimaliseren? Let’s go for it, dachten we!”

“Soms is het simpelweg een andere manier van kijken of denken die de oplossing kan bieden. Dat kan door bijvoorbeeld een audit te laten uitvoeren door een externe partner, Rödl & Partner GmbH. Zaken waarvan je het niet verwacht, blijken toch een impact te hebben op het milieu. Door ze aan te pakken en te implementeren in onze strategie en werking, creëren we niet enkel motivatie bij onze eigen medewerkers maar ook appreciatie bij onze klanten.”

Leren door te digitaliseren

Sukhwinder: “Milieu en duurzaamheid worden steeds belangrijkere thema’s. En ook bedrijven worden verwacht hun steentje bij te dragen aan een beter klimaat en om spaarzamer om te gaan met grondstoffen. Via een afvalaudit krijgen ze meer inzicht in hoeveel afval ze produceren, hoe ze die hoeveelheid kunnen verminderen en hoe ze bijgevolg ook hun impact op het milieu kunnen verkleinen. Net zoals Rodriguez GmbH”

“Een belangrijke eerste stap is digitalisatie. Doordat bedrijven hun processen en workflows digitaliseren en een software of planningsysteem implementeren, kunnen ze hun afvalstromen beter kwantificeren en opvolgen. Dat is een simpele ingreep, maar die maakt een groot verschil. Digitalisatie is een goed begin, maar de daaropvolgende acties zijn verschillend per bedrijf. Dan moet er specifiek gekeken worden naar de machines en het productieproces.”

Christoph: “Die eerste stap van digitalisatie namen wij ook. Uit de analyse bleek dat metaalafval een van onze grootse uitdagingen was. Om dat aan te pakken, bestudeerden we ons productieproces meer in detail en bekeken we hoe we deze processen konden optimaliseren. Enerzijds door rekening te houden met de afvalimpact wanneer we in nieuwe machines investeren, anderzijds door onze software-oplossingen verder bij te stellen zodat ze een geoptimaliseerde planning en constructie mogelijk maken, om verspilling in het productieproces te verminderen of hergebruik van materialen mogelijk te maken.

Enerzijds door te investeren in nieuwe machines die minder afval produceren, anderzijds door onze software verder bij te stellen zodat onze machines afval kunnen hergebruiken om nieuwe producten te realiseren.”

Nieuwe focus

Sukhwinder: “Transparantie blijft voor bedrijven het grootste struikelblok. Bedrijven weten vaak wel dat ze afval hebben, maar hebben geen idee hoeveel en hoe groot de impact daarvan is. De methodologie om de hoeveelheden te bepalen ontbreekt. Bijgevolg kunnen ze die impact niet verminderen. Bij Rodriguez liep het net wat anders. Zij waren goed voorbereid en beschikten over de nodige cijfers. Het enige wat zij nodig hadden was een klein extern duwtje in de rug om er volledig voor te gaan.”

Christoph: “Inderdaad, en dankzij Rödl & Partner GmbH kunnen we nu niet alleen onze afvalstromen kwantificeren, maar ook effectief aanpakken. Want als je weet wat je weggooit, weet je ook wat de impact op het milieu daarvan is. En van daaruit kan je vertrekken om die te verminderen. Step by step.”

 

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.