Terug naar overzicht

5 voordelen die je haalt uit een audit van je afvalstromen

19 december 2022

Per persoon belandt er in Europa jaarlijks 6 ton aan grondstoffen op de afvalberg. Heb jij er al ooit bij stilgestaan hoeveel het aandeel van jouw bedrijf bedraagt? En weet je om welk type afval het dan gaat? Nee? Dan is dit hét moment om een audit van je afvalstromen aan te vragen. Zo ontdek je opportuniteiten om materialen te hergebruiken of je afval te verminderen. En je ontvangt er een financiële steunvoucher van 2.500 euro voor! Nog niet overtuigd? Wij geven je nog vijf extra redenen.

1. Grondstoffen zijn schaars

De Country Overshoot Day van België viel dit jaar op 26 maart. Op die dag hadden we alle grondstoffen opgebruikt die de aarde op een jaar tijd kan produceren. Hoe meer we dus kunnen recycleren, hoe minder er gedolven moet worden. Een win-win voor onze planeet, maar vooral voor jouw bedrijf.  Zo kan je gerecycleerde grondstoffen zelf hergebruiken of zelfs verkopen eens je er een goed inzicht in hebt.

2. Nieuwe regelgeving

Regelgeving verstrengt continu. Ben jij al op de hoogte van het EU-Actieplan voor de circulaire economie dat voortvloeide uit de Green Deal? Het doel: maatregelen treffen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. En dat voor diverse gebieden: kunststoffen, textiel, elektronisch afval, levensmiddelen, water en voedingsstoffen, verpakkingen, batterijen en voertuigen en gebouwen en bouwmaterialen. Door nu al een audit te laten uitvoeren, ben je een stapje voor!

3. Economische opportuniteiten

De audit is een eerste stap richting verduurzaming. En dat bengt economische opportuniteiten met zich mee. Zo is het bij publieke aanbestedigen gunstig als je duurzaamheidsinspanningen kan aantonen. Daarnaast kan het een stap zijn richting product-dienstcombinaties waarbij je niet enkel opbrengsten haalt uit je product, maar ook uit de bijkomende dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het verhuren of leasen van bepaalde producten om verspilling tegen te gaan en de levensduur te verlengen.

4. Deskundig én praktisch advies

Onze erkende auditeurs starten met een fysieke rondgang in je bedrijf en brengen gedetailleerd je afvalstromen in kaart. Het rapport dat je ontvangt, geeft je een praktisch inzicht in de commerciële waarde van je afval. Hoe kan je het voorkomen of verhandelen? Waar kan je nog CO2 besparen? Zo kan jij er concreet mee aan de slag.

5. Reputatie

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de reputatie van je bedrijf. Ten eerste hechten consumenten er meer en meer belang aan. Ten tweede moeten grote bedrijven binnenkort publiek rapporteren over hun duurzaamheidscriteria. Maar ook als kmo moet je informatie ter beschikking stellen. Een audit is een eerste handige stap in het verwerven van die informatie.

Hoe je zelf je audit aanvraagt in 3 stappen:

  1. Surf naar onze website voor meer informatie.
  2. Klik op “start je aanvraag” en maak een account aan in het subsidieportaal.
  3. Vul het aanvraagformulier in ten laatste op 20/01/23.

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.